Storytellingproject voor het nieuw op te richten Vrouw Kind Centrum (VKC) van Amsterdam UMC. Het VKC is het eerste concrete samenwerkingsproject als gevolg van de fusie tussen de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen AMC en VUmc. Vanaf medio 2018 smelten zij formeel samen onder de naam Amsterdam UMC.

Vraag: bedenk een communicatiecampagne waarmee medewerkers van beide fusiepartijen elkaar beter leren kennen en waarderen. WYZYN COMMUNICATIE won de pitch met een verfrissend multimediaal concept.

Concept: Pijler onder het concept is een verzameling van 13 diepte-interviews met diverse medewerkers van beide fusiepartijen. Deze eerlijke, persoonlijke en professionele verhalen zijn verspreid via verschillende media, waaronder een longread-website op het lokale intranet en een papieren bookzine van 88 pagina’s in een oplage van 4500 stuks. Verder voorziet het project in een interactieve tijdlijn die de geschiedenis van beide fusieziekenhuizen weergeeft. Deze infographic is gebruikt tijdens de officiële kick-off van het nieuwe centrum met alle medewerkers.

WYZYN COMMUNICATIE maakte binnen deze opdracht gebruik van de diensten van biograaf Tim de Hullu en vormgever Hanneke van der Meer.

Klik hier om de interactieve tijdlijn te bekijken.